Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


16.11.2006

Постанова № 167 - КІ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Кіровоградське ТУ


ПОСТАНОВА № 167 - КІ

м.Кіровоград

2006-11-16

Я, уповноважена особа Комісії, Масленніков Микола Олексійович – начальник Кіровоградського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який діє згідно Наказу №264-К від 05.09.2006р. ДКЦПФР, на підставі матеріалів справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні ВАТ “ Кіровоградська швейна фабрика „Зорянка” ”, код ЄДРПОУ 05502700; юридична адреса: 25015, м.Кіровоград, вул. Маланюка, 2; тел. 22-97-13, 24-26-22; п/р 2600930030007 Кіровоградська обласна дирекція Укрсоцбанк, МФО 323293

ВСТАНОВИВ:

1. Товариством несвоєчасно надано до складу річного звіту за 2005 рік копію протоколу загальних зборів, на яких затверджувались результати діяльності за звітний рік, чим порушені вимоги п.1.5 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.03.03р. №119, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.05.03р. №405/7726 "Про внесення змін до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій”, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.06.1998р. №72. Факт вчиненення зазначеного порушення підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 14.11.2006р. № 167 –КІ. Обставини,що пом`якшують відповідальність: ____не виявлено______________________ _________________________________________________________________________________. Обставини що обтяжують відповідальність: ____не виявлено_________________________ _________________________________________________________________________________. Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації застосувати до ВАТ «Кіровоградська швейна фабрика „Зорянка”» санкції у вигляді накладення штрафу у розмірі 2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 34,00 грн. 2. Суму штрафу, накладеного на ВАТ " Кіровоградська швейна фабрика „Зорянка” " перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок відділення державного казначейства за місцезнаходженням платника за балансовим рахунком 31115106600002 «Надходження до загального фонду Державного бюджету», код бюджетної класифікації 23030300 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ 101, одержувач – ВДК у м.Кіровограді, код одержувача – 24145329, банк одержувача – УДК у Кіровоградській області, МФО 823016 протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу , що підтверджуватиме виконання цієї постанови направити протягом п’яти робочих днів в Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул.Леніна , 64/53 , кім. 602. 3. Копію цієї постанови направити протягом трьох днів: - особі, до якої застосована санкція. 4. Копію цієї постанови направити протягом п’яти днів: - в Управління правозастосування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством порядку. Застосування санкцій за порушення законодавства на ринку цінних паперів не звільняє юридичну особу від обов`язку усунути порушення законодавства.