Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.03.2007
Дата публікації 26.03.2007 17:51:40
Найменування емітента* Відкрите акціонере товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,2
Керівник* Курбатов Володимир Ілліч - Директор. Тел: 0522229713
E-mail* zoryanka@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Змiни вiдбулися згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка", протокол №14 вiд 19.03.2007 року звiльнено з посади Члена Спостережної ради Мягкого Андрiя Вiкторовича (паспорт: серiя ЕА номер 094790 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 04.02.2000), яку вiн обiймав яку вiн обiймав термiном два роки, та призначено Членом Наглядової ради. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 1,180%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено Члена Спостережної ради Романяк Миколу Ярославовича (паспорт: серiя ЕА номер 094790 виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.05.1996) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка", протокол №14 вiд 19.03.2007 року яку вiн обiймав термiном два роки, . Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 5,102%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено Голову Наглядової ради Пiдприємство з iноземними iнвестицiями за участю українського капiталу Фiрма "Атек-95" представник за дорученням Руденко Олександр Iванович (Код ЄДРПОУ 21645149, що знаходиться за адресою 04070, м. Київ, вул. Спаська,37) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка", протокол №14 вiд 19.03.2007 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 17,0152 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено Членом Наглядової ради Мягкого Андрiя Вiкторовича (паспорт: серiя ЕА номер 094790 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 04.02.2000), згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка", протокол №14 вiд 19.03.2007 року, до цього обiймав посаду Члена Спостережної ради яку вiн обiймав термiном два роки, . Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 1,180%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено Членом Наглядової ради Слiвнову Нелю Василiвну (паспорт: серiя ЕА номер 112323 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 22.05.1996) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка", протокол №14 вiд 19.03.2007 року, до цього обiймала посаду Заступник директора з фiнансових питань ВАТ КШФ "Зорянка" яку вiн обiймав термiном два роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,008%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Курбатов Володимир Ілліч