Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.03.2009
Дата публікації 30.03.2009 10:30:04
Найменування емітента* Відкрите акціонере товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,2
Керівник* Курбатов Володимир Ілліч - Директор. Тел: 0522229713
E-mail* zoryanka@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова Наглядової ради Фiрма "Атек-95" в особi представника Руденко Олександра Iвановича (код ЄДРПОУ- 21645149, що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 37 ) звiльнена з посади згiдно рiшення та протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 16 вiд 27.03.2009 року. Перебував на посадi з 19.03.2007 року по 27.03.2009 року. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 17.015%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Голова Наглядової ради Компанiя "Дертус Файненс Груп ЛТД" в особi представника Новикова Олександра Васильовича ("DERTUS FINANCE GROUP LTD") (код ЄДРПОУ - 600285, що знаходиться за адресою: Британськi Вiргiнськi острови Tortola 90 Main street, P/O/Box 3099, Road Town) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 16 вiд 27.03.2009 року. Призначено на посаду згiдно статуту АТ на термiн 3 роки . Володiє часткою в статутному фондi емiтента 24.521%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Осадча Свiтлана Миколаївна (паспорт: серiя ЕА номер 643803 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 18.05.1999) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 16 вiд 27.03.2009 року. До призначення на посаду члена Ревiзiйної комiсiї працювала та працює на посадi начальника вiддiлу ЗЕЗ з 13.03.2006 року. Призначено на термiн згiдно статуту АТ строком на 2 роки. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.027%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Романяк Микола Ярославович (паспорт: серiя ЕА номер 094790 виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.05.1996) призначена на посаду згiдно рiшення та протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 16 вiд 27.03.2009 року. До призначення на посаду члена Ревiзiйної комiсiї працював та працює суб'єктом пiдприємницької дiяльностi з 2003 року та являється акцiонером товариства. Призначено на термiн згiдно статуту АТ строком на 2 роки. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 5.102%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Курбатов Володимир Ілліч