Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.04.2013
Дата публікації 02.04.2013 14:08:52
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,2
Керівник* Пустовіт Віра Олексіївна - Директор. Тел: 0522229713
E-mail* zoryanka@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни в персональному складі службових осіб прийнято рішенням наглядової ради від 01.04.2013 року (протокол №21) в зв’язку зі зміною керівника.
Звільнено: Директор Курбатов Володимир Ілліч (паспорт серія ЕА 566335, Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 19.01.1999 р.); перебував на посаді директора з 1995 року, володіє часткою в СК емітента – 0,0091%.
Обрано: Директор Пустовіт Віра Олексіївна (паспорт серія ЕА 627272, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 22.01.1997 р.); займала посаду головного інженера ПАТ КШФ «Зорянка», обрана до 01.04.2016 року, володіє часткою в СК емітента – 0,0025%. Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові особи не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Пустовіт Віра Олексіївна