Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.03.2013
Дата публікації 25.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,2
Керівник* Курбатов Володимир Ілліч - Директор. Тел: 0522229713
E-mail* zoryanka@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни в персональному складі службових осіб прийнято рішенням загальних зборів акціонерів від 25.03.2011 року в зв’язку зі звільненням голови та члена ревізійної комісії товариства.
Звільнено: Голову ревізійної комісії – Пустовіт Віра Олексіївна (паспорт серія ЕА 627272, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 22.01.1997 року); перебувала на посаді голови ревізійної комісії з 2003 року, володіє часткою в статутному фонді емітента – 0,0025%. Члена ревізійної комісії – Романяк Микола Ярославович (паспорт серія ЕА 094790, виданий Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області 29.05.1996 року); перебував на посаді члена ревізійної комісії з 2009 року, акціями товариства не володіє.
Обрано: Голову ревізійної комісії – Челнокова Тетяна Володимирівна (паспорт серія ЕА 236653, Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області від 12.02.1997 року); займає посаду начальника відділу праці, заробітної плати та економічного стимулювання ПАТ КШФ «Зорянка», обрана до 2016 року, акціями не володіє. Члена ревізійної комісії – Юхименко Тетяна Веніамінівна (паспорт серія ЕА 626196, Кіровським ВР УМВС України в Кіровоградській обл., від 27.02.1999 року); займає посаду інженера з підготовки виробництва ПАТ КШФ «Зорянка», обрана до 2016 року, володіє часткою в статутному капіталу – 0,024%.
Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові особи не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України Директор Курбатов Володимир Ілліч.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Курбатов Володимир Ілліч