Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.04.2011
Дата публікації 06.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонере товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,2
Керівник* Курбатов Володимир Ілліч - Директор. Тел: 0522229713
E-mail* zoryanka@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни в персональному складі службових осіб прийнято рішенням загальних зборів акціонерів від 04.04.2011 року в зв’язку зі зміною голови наглядової ради товариства.
Звільнено: Голову наглядової ради – Компанії "ДЕРТУС ФАЙНЕНС ГРУП ЛТД." (англійською мовою – “DERTUS FINANCE GROUP LTD.”), зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: 90 Мейн Стріт, а/с 3099, м. Род-Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови; зареєстрована як міжнародна комерційна компанія на Британських Віргінських Островах відповідно до Закону про міжнародні комерційні компанії, ст. 291, 11 червня 2004 року за № 600285; перебувало на посаді голови наглядової ради з 2009 року, володіє часткою в статутному фонді емітента – 24,5215%.
Обрано: Голову наглядової ради – Новиков Олександр Васильович (паспорт серія СН 256396, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в Кіровоградській області 31 серпня 2001 року); займає посаду Директора Компанії "ДЕРТУС ФАЙНЕНС ГРУП ЛТД.", обраний до 2014 року, акціями не володіє.
Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові особи не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Курбатов Володимир Ілліч