Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05502700
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Швейна фабрика "Зорянка"
Дата, на яку складено інформацію: 19.02.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента Подивитися